Iliustruotas kūdikio būsenų vadovas: aktyvus būdravimas

Paskelbė rima - 2015, Rugsėjis 17 - 16:38


Aktyvaus būdravimo metu kūdikio akys yra atmerktos ir stebi aplinką, tačiau jos taip nebespindi, kaip ramaus būdravimo metu. Atrodo, kad kūdikio žvilgsnis kiek nutolo, pasidarė abejingesnis aplinkos vaizdams. Veido išraiškos mažėja, dažniau veidas atrodo sustingęs. Kūno judesių daugėja, didėja jų intensyvumas, retkarčiais gali pasitaikyti išgąstingų skėstelėjimų rankomis, tačiau dauguma judesių plastiški. Kvėpavimas darosi neritmingas. Reagavimas į išorinius dirgiklius darosi uždelstas, dirgiklio atsiradimas gali arba padėti kūdikiui pereiti į ramaus būdravimo būseną ir vėl sutelkus dėmesį stebėti naujus vaizdus, arba gali paskatinti pereiti į verkimo būseną. Kūdikis gali tapti irzlesnis, ypatingai jautrus dirgikliams, kurie nemalonūs – alkio jausmas, nuovargis, triukšmas, pernelyg smarkus ar nemalonus jo kūno lietimas ar padėties keitimas. Tokioje situacijoje kūdikis tampa vis aktyvesnis ir aktyvesnis, kol galiausiai pereina į verkimo būseną. Šią būseną galiausiai nutraukia nuovargis arba mamos ar tėčio įsikišimas, kuris padeda pereiti į miegustumo būseną ir galiausiai į miego būseną.

Kaip pasinaudoti žiniomis apie aktyvų būdravimą?

Ši būsena labai greitai gali pavirsti verkimo būsena, jeigu kūdikis jau ilgesnį laiką yra būdraujantis. Pirmieji aktyvumo ženklai galėtų būti signalas pradėti ruoštis perėjimui į mieguistumo ar bent ramaus būdravimo stadiją.

Kaip suprasti, kad kūdikis yra ramaus būdravimo būsenoje, o kada jau perėjo į aktyvaus būdravimo būseną? Šioje lentelėje pateikiami požymiai, pagal kuriuos galite pastebėti, kada kūdikis yra pasiruošęs daugiau bendrauti, o kada jau pavargo ir norėtų pertraukos.

Kūdikio domėjimosi bendravimu požymiai

Kūdikio nuovargio požymiai

Kūdikis nori su jumis bendrauti, kai:

pamatęs jus liaujasi judėjęs

atidžiai stebi jūsų veidą

lėtai ir plastiškai judina rankas ir kojas

siekia jūsų rankutėmis

atsika į jus veidą ir akis

ištiesia jūsų kryptimi rankų ir kojų pirštus

sulėtina žindimą ar iš viso liaujasi žindęs

šypsosi

guguoja

akys plačiai atmerktos

veidas džiaugsmingas

pakelia galvelę

Kūdikis pavargo nuo bendravimo, kai:

nusisuka

darosi irzlus, pradeda verkti

ima rūgauti, leisti dujas, žagsėti

akių vokai darosi sunkūs, dengia akis

išriečia nugarą atgal

raitosi ar spardosi

pradeda nereguliariai kvėpuoti

nusuka akis

žiovauja

suraukia kaktą, raukosi

veido išraiška darosi pavargusi

pradeda čiulpti rankas

Kitos naujagimio ir kūdikio būsenos

Pradžia | Miegas | Mieguistumas | Ramus būdravimas | Aktyvus būdravimas | Verkimas | Būsenų kaita