Išrinkta naujagimiui 2011 metais draugiškiausia ligoninė

Paskelbė rima - 2011, Gruodis 28 - 10:30

2010 metais mamų iniciatyva pirmą kartą Lietuvoje buvo renkama naujagimiui draugiškiausia ligoninė. Ligoninės rinkimo kriterijais buvo pasirinkta Pasaulio sveikatos organizacijos programa „Dešimt žingsnelių sėkmingo žindymo link“, pateikianti 10 reikalavimų, kurių turi laikytis ligoninė, norinti gauti Naujagimiui palankios ligoninės (NPL) statusą. Kad gautų šį statusą, ligoninė taip pat turi laikytis Motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodekso.

Šiemet mamos vėl buvo pakviestos rinkti ligoninę, kurioje su naujagimiu elgiamasi draugiškiausiai. 2011 metais gimdžiusios mamos balsus atidavė Kauno medicinos universiteto klinikoms. 2010 metais naujagimiui draugiškiausi, mamų nuomone, buvo Kauno krikščioniškieji gimdymo namai.

216 mamų, gimdžiusių įvairiose Lietuvos ligoninėse, atsakė į apklausos klausimus apie savo patirtį ir personalo elgesį ligoninėje gimdymo metu ir iš karto po jo. 113 mamų gimdė ligoninėse, neturinčiose NPL statuso, 103 mamos gimdė NPL statusą turinčiose ligoninėse. Lietuvoje šiuo metu yra 8 Naujagimiui palankios ligoninės.

Vertindamos personalo požiūrį į žindymą ir joms teikiamą pagalbą, 72 proc. mamų, gimdžiusių NPL ligoninėse, įvertino personalą kaip besistengiantį padėti sėkmingai žindyti. Paprastose ligoninėse taip personalą apibūdino 56 proc. mamų.

Vienas iš NPL kriterijų reikalauja, kad naujagimis, kuriam nereikia skubios medikų intervencijos, turi būti nedelsiant po gimimo guldomas mamai ant krūtinės ir paliekamas čia gulėti bent 1 valandą ar iki tol, kol pirmą kartą pažįs. Ši pirmojo mamos ir kūdikio susitikimo patirtis yra labai svarbi sėkmingai žindymo pradžiai ir tolesniam žindymui. NPL ligoninėse gimdžiusios motinos tvirtino, kad 88 proc. atvejų kūdikiai buvo padėti joms ant krūtinių, o iš paprastose ligoninėse gimdžiusių tai patvirtinio 73 proc. motinų. Atitinkamai 24 valandas per parą su kūdikiu galėjo būti 84 proc. NPL ir 75 proc. paprastose ligoninėse gimdžiusių moterų.

Kad žindymo pradžia būtų sklandi ir sėkminga, labai svarbu leisti kūdikiui žįsti krūtį taip dažnai ir tiek ilgai, kiek kūdikis nori. NPL personalas 75 proc. atvejų skatino mamas žindyti kūdikį pagal poreikį, o paprastose ligoninėse taip elgėsi 54 proc. Dalis medicinos personalo tebeteikia pasenusius patarimus riboti žindymo trukmę ir žindyti pagal grafiką. Vis dėlto Naujagimiui palankiose ligoninėse situacija yra gerokai palankesnė mamoms ir mažyliams nei paprastose ligoninėse – tik 2,9 proc. NPL gimdžiusių mamų išgirdo patarimus riboti žindymo trukmę ir dažnį, o paprastose ligoninėse tokių klaidinančių patarimų sulaukė 13 proc. mamų. Duoti kūdikiui žinduką NPL personalas siūlė tik 9,7 proc. mamų, kitose ligoninėse šis skaičius siekia 38 proc. NPL personalas 16 proc. mamų paaiškino galimą žinduko ar buteliuko naudojimo žalą žindymui, kai paprastose ligoninėse tokių paaiškinimų sulaukė 9 proc. mamų.

41 proc. NPL gimdžiusių mamų prisireikė kūdikį maitinti ne iš krūties – ištrauktu motinos pienu ar jo pakaitalu, iš jų 55 proc. maitino kūdikį ne iš buteliuko, 45 proc. iš buteliuko. Paprastose ligoninėse kūdikius maitinti ne iš krūties prisireikė 56,6 motinų, ir iš kitų priemonių maitino 17 proc. mamų, o 83 proc. naudojo buteliukus. PSO rekomenduoja negalintį žįsti krūties ar papildomai turimą maitinti kūdikį maitinti ne iš buteliuko, o kitu žindymui palankiu būdu: iš puodelio, šaukštelio, švirkšto, pipetės ar naudojant pagalbinę žindymo sistemą.

Į klausimą, ar ligoninėje kūdikis valgė tik motinos pieną, teigiamai atsakė 75 proc. NPL gimdžiusių moterų, paprastose ligoninėse – 50 procentų. Viena respondentė, gimdžiusi NPL ligoninėje, tvirtino nesanti tikra, ar jos kūdikis tikrai negavo mišinio. Abejonių šiuo klausimu turėjo 8 paprastose ligoninėse gimdžiusios motinos. 23 proc. NPL gimdžiusių ir motinos pieno pakaitalus naudojusių moterų nurodė PSO patvirtintas priimtinas motinos pieno pakaitalų naudojimo priežastis. Tokias priežastis nurodė 10 proc. paprastose ligoninėse gimdžiusių moterų. Jos nurodė, kad kitos priežastys buvo: vaiko neramumas ir verkimas, naujagimio gelta, priešpienio ar pieno nebuvimas. Šie paaiškinimai dažnai pateikiami kartu su mamų tvirtinimu, kad personalas rekomendavo riboti maitinimo dažnumą ir trukmę. Taip pat pasitaiko mamų aiškinimų, kad kūdikio neatnešdavo pamaitinti, kad kūdikis būdavo išnešamas nakčiai ar po cezario pjūvio operacijos ilgai neatnešamas.

„Dešimties žingsnelių“ programoje svarbus yra moterų mokymas pieną nusitraukti rankomis bei informacijos pateikimas, kur galima rasti žinių ir pagalbos žindymo klausimais bendruomenėje bei sveikatos priežiūros įstaigose.

15 proc. paprastose ligoninėse gimdžiusių ir 25 proc. NPL gimdžiusių moterų tvirtino, kad personalas mokė jas rankomis ištraukti pieną. PSO pabrėžia, kad šis įgūdis labai svarbus ne tik toms mamoms, kurių kūdikiai negali žįsti, bet ir toms, kurioms šiuo metu pieno nutraukti nereikia. Žindymo sunkumų gali kilti ir vėliau, ir moteris turi žinoti bei mokėti palaikyti pieno gamybą tada, kai kūdikis nežinda.

Informaciją apie tai, kur vėliau galima gauti pagalbos žindymo klausimais, gavo 30 proc. NPL ir 5 proc. paprastose ligoninėse gimdžiusiųjų. Tęstinė pagalba ir neformali bendruomenės parama, mamų savanorių teikiama telefonu ar gyvai mamų susitikimų grupėse, pvz., Tarptautinės pieno lygos (La Leche League International) susitikimuose, skatina išimtinį ir ilgesnį žindymą.

87,5 proc. respondenčių tvirtino, kad joms buvo svarbu gimdyti ligoninėje, turinčioje NPL statusą, tačiau beveik pusė norinčiųjų gimdyti NPL gimdė paprastose ligoninėse. Dažniausiai tai buvo moterys, gyvenančios vietovėse, kurios yra gana toli nuo naujagimiui palankių ligoninių. Kadangi motinoms svarbu gimdyti NPL ligoninėse, o kūdikiams neabejotinai sveikiau yra valgyti motinos pieną, raginame sveikatos priežiūros sistemos darbuotojus atsižvelgti į šiuos motinų ir kūdikių poreikius ir sudaryti sąlygas kuo daugiau moterų gimdyti kūdikius Naujagimiui palankios ligoninės statusą turinčiose ligoninėse. Šį statusą turinčių ligoninių personalui dėkojame už pagalbą šeimoms bei jų mažyliams ir linkime toliau gilinti žinias ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas sėkmingai žindymo pradžiai.

Apklausa buvo atlikta VšĮ Prieriašiosios tėvystės centras, http://www.prieraisiojitevyste.lt, kurios tikslai yra kurti saugų prieraišumą skatinančią aplinką ir prieraišumu grįstus tėvų bei vaikų santykius, iniciatyva. VšĮ Prieraišiosios tėvystės centras vyksta žindymo, vaikų priežiūros ir auklėjimo kursai, Tarptautinės pieno lygos (La Leche League International) žindančių mamų susitikimai, teikiamos telefoninės konsultacijos.